به صورت پیش فرض تمامی مخزن ها و و وان ها به صورت خام بوده و بدون اتصالات می باشند . 

در صورت نیاز به ورودی ، خروجی و شناور اتصال خود را انتخاب کنید.

اما پیش از آن با مطالعه راهنمای خرید مخازن و اتصالات اتصال مورد نظرتان را به درستی انتخاب نمایید.

قیمت وان پلی اتیلن 1000 لیتری

فیتینگ برنجی ۳/۴ اینچ بانصب

قیمت وان پلی اتیلن 1000 لیتری

فیتینگ برنجی ۲ اینچ با نصب

قیمت وان پلی اتیلن 1000 لیتری

فیتینگ برنجی ۳ اینچ با نصب

قیمت وان پلی اتیلن 1000 لیتری

فیتینگ یک و یک دوم اینچ با نصب

قیمت وان پلی اتیلن 1000 لیتری

فیتینگ برنجی ۱ اینچ با نصب

قیمت وان پلی اتیلن 1000 لیتری

فیتینگ برنجی ۱/۲ اینچ با نصب