گروه صنعتی ابریشم پلاس

گروه ابریشم پلاس درسال ۱۳۸۶ تأسیس گردید وفعالیت تولیدی خودراازهمان سال در زمینی به مساحت ۱۰,۰۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران بنا نمود.رویکرد این شرکت تولید محصولات با کیفیت وشکیل,احترام به حقوق مصرف کننده وتوسعه روزافزون محصولات تولیدی وتنوع آن می باشد. درحال حاضر این شرکت باتوجه به محدودیت فضا وطرحهای توسعه ای خود اقدام به تأسیس واحد شماره ۲ در شهرک صنعتی شمس آبادتهران نمود ودرحال حاضر بادارا بودن ۵ خط تولید مخازن پلی اتیلن واجرای ایده های جدید گامهای بسیار زیادی جهت تنوع تولید نموده است درحال حاضر ظرفیت تولیدی این شرکت در دوواحد نزدیک به ۱۳۰۰۰ تن محصولات دورانی و۱۰۰۰۰ تن محصولات دیگر پلیمری می باشد